Sắp xếp:


Bính chứa sơn 600ml kiểu hút sử dụng cấp sơn cho dòng súng phun sơn W101 và W71
Bính chứa sơn 1000ml kiểu hút sử dụng cấp sơn cho dòng súng phun sơn W101 và W77
Bính chứa sơn 1000ml kiểu hút sử dụng cấp sơn cho dòng súng phun sơn W77
Cốc chứa sơn 250ml Kiểu trọng lực sử dụng cấp sơn cho dòng súng phun sơn W101 và W71
Cốc chứa sơn 400ml Kiểu trọng lực sử dụng cấp sơn cho dòng súng phun sơn W77
Cốc chứa sơn 250ml Kiểu trọng lực sử dụng cấp sơn cho dòng súng phun sơn W71
Cốc chứa sơn 220ml Kiểu trọng lực sử dụng cấp sơn cho dòng súng phun sơn W71
Cốc chứa sơn 250ml Kiểu trọng lực sử dụng cho dòng súng phun sơn W101 và W71
Cốc đo độ nhớt Anest Iwata NK-2 là dụng cụ đo độ đậm đặc của sơn và một số chất lỏng khác.
Súng phun sơn Anest Iwata LPH-101-164LVS kiểu hút dành cho các ứng dụng sửa chữa ô tô và gỗ nội thất. Phù hợp nhất cho sửa chữa hay đánh bóng với lượng chất lỏng ra nhỏ, áp suất thấp và lưu lượng khí thấp.
Súng phun sơn Anest Iwata LPH-101-144LVS kiểu hút dành cho các ứng dụng sửa chữa ô tô và gỗ nội thất. Phù hợp nhất cho sửa chữa hay đánh bóng với lượng chất lỏng ra nhỏ, áp suất thấp và lưu lượng khí thấp.
Súng phun sơn Anest Iwata LPH-101-124LVS kiểu áp suất dành cho các ứng dụng sửa chữa ô tô và gỗ nội thất. Phù hợp nhất cho sửa chữa hay đánh bóng với lượng chất lỏng ra nhỏ, áp suất thấp và lưu lượng khí thấp.

Hiển thị 1 - 12 / 97 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng