Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20DMW


PT-20DMW
Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20DMW là bình sơn áp lực rất thuận tiện để sơn liên tục một màu ,được trang bị bộ phận trộn để ngăn chặn hiện tượng sơn lắng đọng. DÀNH CHO SƠN GỐC NƯỚC.

Còn hàng

Chi tiết nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20DMW

ype Model
Capacity (L)
pressure Mixing method Fluid
outlet
approx. dimensions mm
Approx. mass
kg
air motor installed
W L H
For ordinary paint PT-10D 10 0.34 manual 3/8×1 315 315 547 12.6  
PT-20D 20 3/8×1 310 390 652 19.5
PT-40D 40 0.18 3/8×2 460 465 700 27
PT-60D 60 3/8×2 500 465 885 35
PT-80D 80 3/8×2 500 465 1045 38.5
PT-10DM 10 0.34 auto 3/8×1 315 315 470 13.5 AM-5C
PT-20DM 20 3/8×1 310 390 590 23 AM-3C
PT-40DM 40 0.18 3/8×2 460 465 648 30.5 AM-3C
PT-60DM 60 3/8×2 500 465 828 37.5 AM-3C
PT-80DM 80 3/8×2 500 465 1000 42 AM-3C
For water-base paint PT-10DW 10 0.34 manual 3/8×1 315 315 547 12.7  
PT-20DW 20 3/8×1 310 390 652 19.5
PT-10DMW 10 auto 3/8×1 315 315 470 13.5 AM-5C
PT-20DMW 20 3/8×1 310 390 590 23 AM-3C
PT-40DMW 40 0.18 3/8×2 460 465 648 30.5 AM-3C
PT-60DMW 60 3/8×2 500 465 828 37.5 AM-3C
PT-80DMW 80 3/8×2 500 465 1000 42 AM-3C
For high pressure PT-101M 10 0.69 auto 3/8×1 330 330 630 24 AM-5B
PT-201M 20 3/8×1 450 450 900 33 AM-3B
PT-361M 36 3/8×1 500 450 940 40 AM-3B
 
Nhà sản xuất : Anest Iwata (Nhật Bản )
  • Đánh giá của bạn

Sản phẩm liên quan

Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-10DM là bình sơn áp lực rất thuận tiện để sơn liên tục một màu ,được trang bị bộ phận trộn để ngăn chặn hiện tượng sơn lắng đọng
Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-20DM là bình sơn áp lực rất thuận tiện để sơn liên tục một màu , được trang bị bộ phận trộn để ngăn chặn hiện tượng sơn lắng đọng. DÀNH CHO SƠN THÔNG THƯỜNG.
Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-40DM là bình sơn áp lực rất thuận tiện để sơn liên tục một màu, được trang bị bộ phận trộn để ngăn chặn hiện tượng sơn lắng đọng. DÀNH CHO SƠN THÔNG THƯỜNG.
Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-60DM là bình sơn áp lực rất thuận tiện để sơn liên tục một màu ,được trang bị bộ phận trộn để ngăn chặn hiện tượng sơn lắng đọng. DÀNH CHO SƠN THÔNG THƯỜNG
Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-10DMW là bình sơn áp lực rất thuận tiện để sơn liên tục một màu ,được trang bị bộ phận trộn để ngăn chặn hiện tượng sơn lắng đọng. DÀNH CHO SƠN GỐC NƯỚC.
Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-40DMW là bình sơn áp lực rất thuận tiện để sơn liên tục một màu ,được trang bị bộ phận trộn để ngăn chặn hiện tượng sơn lắng đọng. DÀNH CHO SƠN GỐC NƯỚC.
Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-60DMW là bình sơn áp lực rất thuận tiện để sơn liên tục một màu ,được trang bị bộ phận trộn để ngăn chặn hiện tượng sơn lắng đọng. DÀNH CHO SƠN GỐC NƯỚC.
Nồi trộn sơn Anest Iwata PT-80DM là bình sơn áp lực rất thuận tiện để sơn liên tục một màu ,được trang bị bộ phận trộn để ngăn chặn hiện tượng sơn lắng đọng. DÀNH CHO SƠN THÔNG THƯỜNG.
Đã thêm vào giỏ hàng