GANG

Sắp xếp:


Bơm Màng Bột Khí Nén 2 - Thân Gang - 1800 kg/h QBF3-50/65-QT

Bơm Màng Bột Khí Nén 2 - Thân Gang - 1800 kg/h QBF3-50/65-QT

20.176.000đ

Bơm màng bột khí nén công suất 1800 kg/h là dòng máy có thiết kế đặc trưng, chuyên dùng để bơm các loại bột mịn, độ đẩy cao lên tới 15m.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.

Bơm Màng Khí Nén 1/2 - Thân Gang - 22 LPM QBY4-15-G

Máy bơm màng khí nén gang công suất 22 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 3/4 - Thân Gang - 57 LPM QBY3-20-G

Bơm Màng Khí Nén 3/4 - Thân Gang - 57 LPM QBY3-20-G

7.396.000đ

Máy bơm màng khí nén gang công suất 57 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 1_1/4 - Thân Gang - 151 LPM QBY3-32-G

Bơm Màng Khí Nén 1_1/4 - Thân Gang - 151 LPM QBY3-32-G

9.425.000đ

Máy bơm màng khí nén gang công suất 151 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 1-1/2 - Thân Gang - 151 LPM QBY3-40-G

Bơm Màng Khí Nén 1-1/2 - Thân Gang - 151 LPM QBY3-40-G

9.425.000đ

Máy bơm màng khí nén gang công suất 151 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 2 - Thân Gang - 378,5 LPM QBY3-50-G

Bơm Màng Khí Nén 2 - Thân Gang - 378,5 LPM QBY3-50-G

17.397.000đ

Máy bơm màng khí nén gang công suất 378,5 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 2 - 1/2 - THÂN GANG - 378,5 LPM QBY3-65-G

Bơm Màng Khí Nén 2 - 1/2" - THÂN GANG - 378,5 LPM QBY3-65-G

17.397.000đ

Máy bơm màng khí nén gang công suất 378,5 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 3 - Thân Gang - 568 LPM QBY3-80-G

Bơm Màng Khí Nén 3 - Thân Gang - 568 LPM QBY3-80-G

26.302.000đ

Máy bơm màng khí nén gang công suất 568 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 4 - Thân Gang - 568 LPM QBY3-100-G

Bơm Màng Khí Nén 4 - Thân Gang - 568 LPM QBY3-100-G

26.302.000đ

Máy bơm màng khí nén gang công suất 568 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
 Bơm Màng Khí Nén 5 - Thân Gang- 1041LPM QBY3-125-G

Bơm Màng Khí Nén 5 - Thân Gang- 1041LPM QBY3-125-G

40.511.000đ

Máy bơm màng khí nén gang là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 1-1/2 - Thân Gang - 378,5 LPM BFQ-40-G

Bơm Màng Khí Nén 1-1/2 - Thân Gang - 378,5 LPM BFQ-40-G

20.412.000đ

Máy bơm màng khí nén gang là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 1 - Thân Gang - 116 LPM BFQ-25

Bơm Màng Khí Nén 1 - Thân Gang - 116 LPM BFQ-25

9.747.000đ

Máy bơm màng khí nén gang là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.

Hiển thị 1 - 12 / 15 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng