Máy bơm màng hợp kim nhôm

Sắp xếp:


Bơm Màng Khí Nén 1/2 - Thân Hợp Kim Nhôm - 22 LPM QBY4-15-N

Máy bơm màng khí nén hợp kim nhôm công suất 22 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.BƠM MÀNG KHÍ NÉN 1/2" - THÂN HỢP KIM NHÔM -  22 LPM QBY4-15-N
Bơm Màng Khí Nén 3/4 - Thân Hợp Kim Nhôm - 57 LPM QBY3-20-N

Bơm Màng Khí Nén 3/4 - Thân Hợp Kim Nhôm - 57 LPM QBY3-20-N

7.435.000đ

Máy bơm màng khí nén hợp kim nhôm công suất 57 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 1 - Thân Hợp Kim Nhôm - 57 LPM QBY3-25-N

Bơm Màng Khí Nén 1 - Thân Hợp Kim Nhôm - 57 LPM QBY3-25-N

7.435.000đ

Máy bơm màng khí nén hợp kim nhôm công suất 57 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 1 - 1/4 - Thân Hợp Kim Nhôm - 151 LPM QBY3-32-N

Bơm Màng Khí Nén 1 - 1/4 - Thân Hợp Kim Nhôm - 151 LPM QBY3-32-N

9.425.000đ

Máy bơm màng khí nén hợp kim nhôm công suất 151 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 1-1/2 - Thân Hợp Kim Nhôm - 151 LPM QBY3-40-N

Bơm Màng Khí Nén 1-1/2 - Thân Hợp Kim Nhôm - 151 LPM QBY3-40-N

9.425.000đ

Máy bơm màng khí nén hợp kim nhôm công suất 151 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 2 - Thân Hợp Kim Nhôm - 378,5 LPM QBY3-50-N

Bơm Màng Khí Nén 2 - Thân Hợp Kim Nhôm - 378,5 LPM QBY3-50-N

16.323.000đ

Máy bơm màng khí nén hợp kim nhôm công suất 378,5 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 2 - 1/2 - Thân Hợp Kim Nhôm - 378,5 LPM QBY3-65-N

Bơm Màng Khí Nén 2 - 1/2" - Thân Hợp Kim Nhôm - 378,5 LPM QBY3-65-N

16.323.000đ

Máy bơm màng khí nén hợp kim nhôm công suất 378,5 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 3 - Thân Hợp Kim Nhôm - 568 LPM QBY3-80-N

Bơm Màng Khí Nén 3 - Thân Hợp Kim Nhôm - 568 LPM QBY3-80-N

26.234.000đ

Máy bơm màng khí nén hợp kim nhôm công suất 568 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 4 - Thân Hợp Kim Nhôm - 568 LPM QBY3-100-N

Bơm Màng Khí Nén 4 - Thân Hợp Kim Nhôm - 568 LPM QBY3-100-N

26.234.000đ

Máy bơm màng khí nén hợp kim nhôm công suất 568 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Bơm Màng Khí Nén 1 - Thân Nhôm - 116 LPM BFQ-25

Bơm Màng Khí Nén 1 - Thân Nhôm - 116 LPM BFQ-25

9.424.000đ

Máy bơm màng khí nén nhôm công suất 116 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.
Máy Bơm Màng Khí Nén 5 - Thân Hợp Kim Nhôm - 1041 L/PH QBY3-125-N

Máy Bơm Màng Khí Nén 5 - Thân Hợp Kim Nhôm - 1041 L/PH QBY3-125-N

34.785.000đ

Máy bơm màng khí nén hợp kim nhôm công suất 1041 lít/phút là dòng máy sử dụng khí nén làm nguồn năng, bơm được chất lỏng đặc sệt, chất lỏng có độ nhớt cao, hóa chất, dung môi,... đặc biệt là có khả năng chạy khô, tự mồi và không gây cháy nổ.  Bảo hành 5 năm, đổi trả miễn phí nếu lỗi do nhà sản xuất.

Hiển thị 1 - 11 / 11 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng